Remi De Jaeger

Over


Functie: 
Advocaat
Voorkeurmateries: 
Algemeen burgerlijk recht
Voorkeurmateries: 
Bank- en Financieel recht
Voorkeurmateries: 
Bijzondere overeenkomsten
Voorkeurmateries: 
Familierecht
Voorkeurmateries: 
Handelsrecht
Voorkeurmateries: 
Huur
Voorkeurmateries: 
Pacht
Voorkeurmateries: 
Strafrecht
Voorkeurmateries: 
Vennootschapsrecht
Voorkeurmateries: 
Aanneming
Voorkeurmateries: 
Contractenrecht
Voorkeurmateries: 
Incasso
Voorkeurmateries: 
Verkeersrecht

Mtr. Remi DE JAEGER werd in 1970 Doctor in de Rechten en behaalde in 1971 een post-universitaire licentie in het Europees Recht.

Hij is als advocaat ingeschreven aan de balie te Gent sinds oktober 1971.

Mtr. Remi DE JAEGER is de stichter van het kantoor en kan bogen op een jarenlange ervaring die hij nog steeds even gedreven ten dienste stelt van zijn cliënten.

 

Neem contact op