Tarieven


Wij houden eraan U vooraf duidelijke info te verstrekken omtrent de berekening van ons ereloon.

Voor een eerste consultatie rekenen wij een vast tarief van 25 EUR, nadien worden afspraken gemaakt rond het uurtarief of rond een andere vorm van honorarium.

Ereloon

Het ereloon kan volgens verschillende criteria worden berekend:

  • Uurtarief: het aantal uren dat wij aan de zaak werken wordt vermenigvuldigd met een vooraf bepaald uurtarief. Het uurtarief hangt af van de ervaring van de advocaat, de deskundigheid in die materie, de aard en dringendheid van de zaak, enz…
  • Waarde van de zaak: u betaalt een bepaald percentage.
  • Vast bedrag: wij komen met u een plafondbedrag overeen.

Op geregelde tijdstippen worden in afspraak met de cliënt provisionele ereloonstaten overgemaakt teneinde de kosten te spreiden.

Voor de prestaties geleverd vanaf 1/01/2014 verplicht de wetgever ons een BTW-tarief te hanteren van 21%.

 

Administratie- en dossierkosten

De administratie- en dossierkosten bestaan onder andere uit:

  • Gerechtskosten: onder meer kosten van gerechtsdeurwaarder, griffierechten, afschriften van strafdossier, vonnissen of arresten, vertalingkosten, kosten van derden.
  • Verplaatsingskosten (€ 0,50/km)
  • Kosten briefwisseling, tikwerk (per stuk)
  • Telefoon, fax, mail, kopies
  • Aanleg en archivering dossier

 

Algemene voorwaarden

De kosten- en ereloonstaten en de provisienota's zijn contant betaalbaar.

Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Vanaf de vervaldag wordt per begonnen maand een intrest van 1 % aangerekend alsook een forfaitair schadebeding van 10 % met een minimum van 125,00 EUR en een maximum van 2.500,00 EUR.

In het geval van professionele fouten is elke aansprakelijkheid van de advocaten van Advocatenkantoor De Jaeger-Hermie per schadegeval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar onder de beroepsaansprakelijkheid wordt uitbetaald.

Bij betwistingen van kosten- en ereloonstaten is het Vredegerecht te Eeklo of de rechtbank te Gent bevoegd.

 

Indien U verdere specifieke informatie wenst, vragen wij U vriendelijk contact met ons op te nemen via ons contactformulier.