verstek

Laat uw dagvaarding niet liggen !


Vanaf 29 februari 2016 heeft u niet zomaar 'een tweede kans' wanneer u werd veroordeeld bij verstek in strafzaken.

Uw verzet (dat moet gebeuren binnen de 15 dagen na betekening van het verstekvonnis of kennisname van de betekening) zal immers als 'ongedaan' worden beschouwd wanneer vaststaat dat u kennis had van de dagvaarding en er geen "overmacht" is of "geen wettige reden van verschoning" van uw afwezigheid op de rechtbank.

Het is de rechtbank die deze 'overmacht' of 'wettige reden van verschoning' zal beoordelen.

Inhoud syndiceren