onderhoudsgeld

Rijverbod bij niet-betalen van onderhoudsgeld


Indien u bent veroordeeld tot het betalen van onderhoudsgeld, is het niet-betalen ervan een strafbaar feit dat dus aanleiding kan geven tot een vervolging voor de correctionele rechtbank.

Vanaf 1 augustus 2014 heeft de rechter de mogelijkheid om naast een gevangenisstraf en/of geldboete ook een rijverbod op te leggen. Ingevolge de Wet van 12 mei 2014 is daarvoor een bepaling toegevoegd aan art. 391bis van het Strafwetboek.

Inhoud syndiceren