Rijverbod bij niet-betalen van onderhoudsgeld


Indien u bent veroordeeld tot het betalen van onderhoudsgeld, is het niet-betalen ervan een strafbaar feit dat dus aanleiding kan geven tot een vervolging voor de correctionele rechtbank.

Vanaf 1 augustus 2014 heeft de rechter de mogelijkheid om naast een gevangenisstraf en/of geldboete ook een rijverbod op te leggen. Ingevolge de Wet van 12 mei 2014 is daarvoor een bepaling toegevoegd aan art. 391bis van het Strafwetboek.

Dezelfde wet heeft ook een wijziging aangebracht in het Gerechtelijk Wetboek, in het bijzonder wat betreft de collectieve schuldenregeling. Bij een gerechtelijk aanzuiveringsregeling kan de rechter voortaan geen kwijtschelding meer verlenen voor onderhoudsschulden.

De wetgever heeft op deze manieren de onderhoudsgerechtigde willen beschermen.