BTW-plicht voor advocaten

Published in

Sinds 1/01/2014 genieten advocaten niet langer van de vrijstelling inzake BTW-plicht.  Cliënten zullen vanaf die datum van rechtswege een BTW dienen te betalen van 21% op de geleverde diensten (Wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen - B.S. 1/08/2013).  België was het laatste land in Europa waar een dergelijke vrijstelling nog bestond.  In 2012 werd ook reeds de vrijstelling voor gerechtsdeurwaarders en notarissen geschrapt.