Berichten

Laat uw dagvaarding niet liggen !


Vanaf 29 februari 2016 heeft u niet zomaar 'een tweede kans' wanneer u werd veroordeeld bij verstek in strafzaken.

Uw verzet (dat moet gebeuren binnen de 15 dagen na betekening van het verstekvonnis of kennisname van de betekening) zal immers als 'ongedaan' worden beschouwd wanneer vaststaat dat u kennis had van de dagvaarding en er geen "overmacht" is of "geen wettige reden van verschoning" van uw afwezigheid op de rechtbank.

Het is de rechtbank die deze 'overmacht' of 'wettige reden van verschoning' zal beoordelen.

Indien u een dagvaarding ontvangt, heeft u er dus alle belang bij om onmiddellijk een advocaat te contacteren. Wacht dus niet tot het te laat is, de afwezige heeft (nog meer dan vroeger) ongelijk !

 

Gedagvaard voor de politierechtbank ? Kies zelf uw advocaat !


Als u een autoverzekering neemt, doet u er goed aan ook meteen te kiezen voor de optie rechtsbijstand.

Ook uw makelaar zal u dit aanraden.

Indien u een verkeersovertreding begaat en gedagvaard wordt voor de politierechtbank, dan zullen de advocaatkosten door uw verzekering betaald worden.

U behoudt wel de vrijheid om de advocaat aan te stellen die u zelf wenst.

Dit geldt ook indien u slachtoffer was van een ongeval en u uw schade wil terugvorderen van de aansprakelijke partij.

Rijverbod bij niet-betalen van onderhoudsgeld


Indien u bent veroordeeld tot het betalen van onderhoudsgeld, is het niet-betalen ervan een strafbaar feit dat dus aanleiding kan geven tot een vervolging voor de correctionele rechtbank.

Vanaf 1 augustus 2014 heeft de rechter de mogelijkheid om naast een gevangenisstraf en/of geldboete ook een rijverbod op te leggen. Ingevolge de Wet van 12 mei 2014 is daarvoor een bepaling toegevoegd aan art. 391bis van het Strafwetboek.

Dezelfde wet heeft ook een wijziging aangebracht in het Gerechtelijk Wetboek, in het bijzonder wat betreft de collectieve schuldenregeling. Bij een gerechtelijk aanzuiveringsregeling kan de rechter voortaan geen kwijtschelding meer verlenen voor onderhoudsschulden.

De wetgever heeft op deze manieren de onderhoudsgerechtigde willen beschermen.

 

BTW-plicht voor advocaten

Published in

Sinds 1/01/2014 genieten advocaten niet langer van de vrijstelling inzake BTW-plicht.  Cliënten zullen vanaf die datum van rechtswege een BTW dienen te betalen van 21% op de geleverde diensten (Wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen - B.S. 1/08/2013).  België was het laatste land in Europa waar een dergelijke vrijstelling nog bestond.  In 2012 werd ook reeds de vrijstelling voor gerechtsdeurwaarders en notarissen geschrapt.

Federale Overheidsdienst Justitie

Published in

De Federale Overheidsdienst Justitie Is een uitgebreid orgaan met tal van taken en verantwoordelijkheden. Via de link onderaan kom je er alles over te weten.

Inhoud syndiceren